Iné kafe

Iné kafe

Na rok 2015 ohlásené najväčšie tour v histórii kapely pri príležitosti 20-tich rokoch existencie kapely a vydania nového, v poradí už 7-ho radového albumu Nevhodný typ.