Info

Prenájom stánkov a priestorov, návrhy na spoluprácu, informácie o festivale -

Pre väčšiu bezpečnosť návšteníkov festivalu sme ustanovili tieto obmedzenia:

Zákaz nosenia vlastných alko
i nealko nápojov

Zákaz nosenia vlastných potravín
a jedál

Zákaz nosenia akýchkoľvek drog
a omamných látok

Zákaz nosenia marihuany

Zákaz klásť oheň

Zákaz plávania

Zákaz nosenia dáždnikov

Zákaz nosenia
zbraní akéhokolvek druhu

Brány festivalu sa otvárajú v piatok 19.6.2015 o 10:00 hod.
a ideme nostop do nedele 21.6.2015 do 10:00 hod.

Miesto na parkovanie je zabezpečené, taktiež aj VIP PARKING,
na parkovisko vás navedieme, je vyznačené aj na pláne AREÁLu

Ubytovanie je možné v hotelových zariadeniach, alebo
pod šírim nebom, informácie nájdete va stránke UBYTOVANIE

Zadajte do GPS cieľ na Nitriaske Rudno
a tu už vás navedú navigačné tabule.

Pozrite si mapu na googli a buďte múdrejší.

Priamo na festivale ponúkame možnosť zakúpiť si viacero druhov suvenýrov ako aj možnosť získať podpis svojej oblúbenej LEGENDY.

Otázky a odpovede

Je možné využiť vstupenku pre viac osôb?

Nie! Pri vstupe na festival dostane každý držiteľ vstupenky na ruku kontrolnú pásku, ktorá umožní návštevníkovi kedykoľek návrat späť do areálu. Následne bude vstupenka znehodnotená, takže pre ďaľšiu osobu nepoužiteľná. Čiže pri poškodení kontrolnej pásky stratíte možnosť vrátiť sa.

Pustíte ma do areálu aj s maloletým dieťaťom?

ÁNO! Dieti do 11 rokov majú vstup voľný. Samozrejme iba v doprovode dospelej osoby, ktorá je zaň zodpovedná. Upozorňujeme, že na festivale bude hlasná hudba ktorá, môže poškodiť sluch dieťaťa. Riziko nesie zodpovedná osoba.

Ak ste tu nenašli odpoveď na svoju otázku napíšte nám na mail: